امور دانشجويي

* مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد


* به اطلاع دانشجویان عزیز که در رشته های ورزشی تکواندو و ووشو دارای حکم قهرمانی هستند ، می رساند روز شنبه مورخ 1400/10/19 با در دست داشتن آخرین حکم قهرمانی شخصاً به امور دانشجوئی ( آقای تیرداد) مراجعه فرمایند تا نسبت به معرفی آنان اقدامات لازم انجام پذیرد . نامه های واصله جهت آگاهی در پایین این صفحه نصب میگردد .
* فرمهای مسابقات تکواندو
* فرمهای مسابقات ووشو


* آغاز ثبت نام وام دانشجویی برای دانشجویان ترمهای قبل وجدیدالورود به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دانشجویانی که متقاضی وام شهریه تحصیلی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ بوده ودارای ضامن (کارمند رسمی یا پیمانی شاغل یا بازنشسته یا قراردادی بالای پنج سال سابقه) می باشند میتوانند درخواست و اطلاعات فردی خود را در سامانه صندوق رفاه قسمت پرتال دانشجویی به نشانی http://bp.swf.ir ثبت نموده وباامور دانشجویی دانشگاه باشماره۳۵۵۷۲۸۳۰ الی۳۴ داخلی و۲۱۸تماس حاصل فرمایند.

* به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام اینترنتی که کد رهگیری و شماره دانشجویی صادر خواهد شد ضمن پرینت فرم مذکور و همراه داشتن مدارک مندرج در این اطلاعیه جهت ثبت نام از روز شنبه مورخه 1400/08/01 بصورت حضوری به امور دانشجویی دانشگاه سراج مراجعه نمائید.

* نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی سراج
* مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد* اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته سال 1400 موسسه آموزش عالی سراج
* فرم ثبت نام و تعیین رشته متقاضیان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی
* مدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی پیوسته
* نکات مهم در تکمیل فرم پیش ثبت نام اینترنتی
* فرم راهنمای ثبت نام 1400
* مدارک لازم جهت ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته 1400
* سند تعهدنامه دانشجویی اخذ وام
* فرآیند دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان کشور
* رشته های تحصیلی موجود در موسسه آموزش عالی سراج
* بروشور تبلیغاتی موسسه آموزش عالی سراج
* اطلاعیه تمدید مدت ثبت نام تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ارشد 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ارشد 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ناپیوسته 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کاردانی 1399
* رشته های کارشناسی بر اساس سوابق ورودی بهمن 1399
* فرآیند دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویی
* مراحل ثبت نام نهایی دانشجویان جدید الورود
* اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته سال 1399
* اطلاعیه مهم و فوری کمیسیون موارد خاص
* دانشجویان کارشناسی ارشد توجه نمایند دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده (ورودی 961 وقبل از آن) چنانچه از پایان نامه خود دفاع نکرده ويا واحد مانده دارند برای ادامه تحصیل می بایست جهت اخذ مجوز از سامانه سجاد اقدام نمایند درغیر اینصورت به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان ممکن نخواهد بود.
* اطلاعیه رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی سراج
* طرح_مهمانی_دروس_عملی_و_کارگاه_دانشجویان
* قابل توجه دانشجويان متقاضی وام شهریه
* قابل توجه دانشجويان پسر مشمول ورودي 981 و 982
* قابل توجه دانشجويان متقاظي وام شهريه
* اطلاعیه تقاضای وام
* برنامه هفتگی حضور کادر اداری و آموزشی از تاریخ 20 اردیبهشت