امور دانشجويي

* مدارک لازم جهت ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته 1400
* سند تعهدنامه دانشجویی اخذ وام
* فرآیند دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان کشور
* رشته های تحصیلی موجود در موسسه آموزش عالی سراج
* بروشور تبلیغاتی موسسه آموزش عالی سراج
* اطلاعیه تمدید مدت ثبت نام تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ارشد 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ارشد 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کارشناسی ناپیوسته 1399
* اطلاعیه تکمیل ظرفیت دورهای کاردانی 1399
* رشته های کارشناسی بر اساس سوابق ورودی بهمن 1399
* فرآیند دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویی
* مراحل ثبت نام نهایی دانشجویان جدید الورود
* اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته سال 1399
* اطلاعیه مهم و فوری کمیسیون موارد خاص
* دانشجویان کارشناسی ارشد توجه نمایند دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده (ورودی 961 وقبل از آن) چنانچه از پایان نامه خود دفاع نکرده ويا واحد مانده دارند برای ادامه تحصیل می بایست جهت اخذ مجوز از سامانه سجاد اقدام نمایند درغیر اینصورت به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل برای دانشجویان ممکن نخواهد بود.
* اطلاعیه رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی سراج
* طرح_مهمانی_دروس_عملی_و_کارگاه_دانشجویان
* قابل توجه دانشجويان متقاضی وام شهریه
* قابل توجه دانشجويان پسر مشمول ورودي 981 و 982
* قابل توجه دانشجويان متقاظي وام شهريه
* اطلاعیه تقاضای وام
* برنامه هفتگی حضور کادر اداری و آموزشی از تاریخ 20 اردیبهشت