شماره های تماس

شماره های تماس دانشگاه : 34-35572830

کانال اطلاع رسانی : t.me/universityseraj 

لطفا قبل از تماس بخش سوالات متداول پرسیده شده را مطالعه نمایید (پرسش های شما و پاسخ های ما)

عنوان شماره داخلی
معاونت آموزشی وپژوهشی : آقای دکتر جهدی            

202

مدیر آموزش : خانم جلیل زاده  209    
مدیر گروه کامپیوتر حسابداری مدیریت مالی:آقای مهندس پورضا     239
مدیر گروه عمران : آقای دکتر گلپسند 217
مدیر گروه برق  الکترونیک زبان : آقای دکتر حاتمی 215
مدیر گروه معماری و شهر سازی : آقای مهندس فرهادی 214
مدیر گروه مهندسی پزشکی زیست شناسی حقوق  : آقای دکتر وحدانی 203
مدیر گروه صنایع وروانشناسی مکانیک مدیریت بازرگانی : خانم دکتر فتحی پور 221
کارشناس امور اساتید در ساختمان مرکزی : آقای مهندس جهدی 227
کارشناس آموزش در ساختمان مرکزی: آقای نوروزی       209
کارشناسان آزمایشگاه :آقای مهندس صادقی و آقای مهندس موسوی     233
کارشناس امور پژوهشی و کتابخانه ومسئول کمیسیون  موارد خاص : خانم امن الهی     223
کارشناس امور بایگانی : آقای فرهمند     206
کارشناس امورانفور ماتیک : آقای مهدس احمدی 210