گروه مهندسي برق

گروه کارشناسی مهندسی برق


مدیر گروه: دکتر حجت حاتمی خانشان

شماره تلفن تماس: داخلی (211) 4-35572830

پست الکترونیکی: 

برنامه حضور


چارت تحصیلی گروه مهندسی برق


 

 


 

TWO NOVEL STRUCTURES FOR TUNABLE MEMS CAPACITOR WITH RF APPLICATIONS

E ABBASPOUR-SANI, N NASIRZADEH, G DADASHZADEH

Progress In Electromagnetics Research, PIER 68, 169–183

VERY HIGH-SPEED AND HIGH-ACCURACY CURRENT-STEERING CMOS D/A CONVERTER USING A NOVEL 3-D DECODER

P Aliparast, N Nasirzadeh

International Journal Analog Integrated Circuits and Signal Processing 60

Design of a 10-bit Low Power Current-Steering Digital-to-Analog Converter Based on a 4-D Thermometer Decoding Matrix

P Aliparast, ZD Koozehkanai, J Sobhi, N Nasirzadeh, BA Soltany

MIXDES 2010, 17th International Conference "Mixed Design of Integrated …

Design of A High-Q CMOS-Compatible MEMS Tunable Capacitor for RF Applications

N Nasirzadeh, E Abbaspour, G Dadashzadeh

6th. Int. Conf. on Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and …

A–5 dBm 400MHz OOK Transmitter for Wireless Medical Application

M Yousefi, D Koozehkanani, H Jangi, N Nasirzadeh, J Sobhi

International Journal of Electronics and Telecommunications 60 (2), 193-198

A 430 MHz fully integrated high efficiency OOK transmitter for wireless biomedical application

M Yousefi, ZD Koozekanani, J Sobhi, NN Azizkandi

International Journal of Electrical & Computer Sciences 4, 1-5

Improved Efficiency 2.4 GHz Class-E Power Amplifier with Improved Controlled Output Power

M Yousefi, ZD Kozehkanani, J Sobhi, NN Azizkandi

Indian Journal of Science and Technology 8 (23), 71885

Prim Consideration in Power Line Carrier Separation Scheme

S Rajebi, N Nasirzadeh

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering …

Design of High-Frequency MMIC Power Amplifier for Ku Band with 100 W P1dB in GaN Technology

PA B. Zabihi, N. Nasirzadeh

10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering …

Analysis of Injection-Lock in Oscillators versus Phase Variation of Injected Signal

M Yousefi, N Nasirzadeh

International Journal of Electrical and Computer Engineering 10 (7), 953-956

High-Efficiency Comparator for Low-Power Application

M Yousefi, N Nasirzadeh

International Journal of Electrical and Computer Engineering 10 (7), 849-852

Efficiency Analysis of Low Power Class-E Power Amplifier

M Yousefi, ZD Koozehkanani, J Sobhi, H Jangi, N Nasirezadeh

Modern Applied Science 8 (5), 19

A 10-BIT 1.2-GS/s NYQUIST CURRENT-STEERING CMOS D/A CONVERTER USING A NOVEL 3-D DECODER

P Aliparast, N Nasirzadeh

Eleco2007, Bursa, Turkey

Design of high-Q micromachined tunable capacitors for RF applications

N Nasirzadeh, E Abbaspour, G Dadashzadeh, E Jedari

2006 12th International Symposium on Antenna Technology and Applied …

A Novel Structure for MEMS Based Varactors

E ABBASPOUR-SANI, N NASIRZADEH, G DADASHZADEH

Sensors & Transducers Journal 70 (8), 655-660


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

A novel damping controller for inter-area oscillation by means of DFIG-based wind farm

M Alivirdizadeh, B Tousi, H Ghahramani, J Khazaie, S Rajebi

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering …

Skin disease images recognition based on classification methods

S Salimi, MS Nobarian, S Rajebi

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering 22 …

Prim Consideration in Power Line Carrier Separation Scheme

S Rajebi, N Nasirzadeh

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering …

EVALUATION OF K-NEAREST NEIGHBOR, BAYESIAN, PERCEPTRON, RBF AND SVM NEURAL NETWORKS IN DIAGNOSIS OF DERMATOLOGY DISEASE

SR S. Kheiri, V. Yousefi

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering 12 …

Effects of Split Ring Resonator (SRR) Metamaterial on the Radiation Pattern and Variation of the Heating Focus Point of the Microstrip Patch Antenna

SR Mahsa Jahangiri

Astes Journal 5 (1), 307-316

DESIGN AND ANALYSIS OF MICROSTRIP PATCH ANTENNA FOR HYPERTHERMIA APPLICATIONS IN BREAST CANCER

SR M. Salimi, Sh. Gheitarani Sehrigh

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering 11 …

SAR Enhancement of Slot Microstrip Antenna by Using Silicon Layer in Hyperthermia Applications

S Rajebi, C Ghobadi, J Nourinia, E Mostafapour

Wireless Personal Communications, 1-14

Investigation and Evaluation of the Effect of Silicon Layer and Its Comparison with Water Bolus in Designing Microstrip Antenna for Hyperthermia Applications

A Ghasemlouy, S Rajebi

Journal of Communications Technology and Electronics 64 (11), 1307-1317

Effect of square srr structure on the radiation pattern of the patch antenna in the x-band

M Jahangiri, S Rajebi

2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI …

Multiport network method and using it for accurate design of square spiral antennas

S Rajebi, C Ghobadi, J Nooriniya

Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Software …


 

در حال تکمیل....