امور دانشجویی و فرهنگی

امور معافیت تحصیلی و وام های دانشجویی

آفای خسرو تیرداد

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور در موسسه

اطلاعیه ثبت نام پدیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1401

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته 1400

فرم راهنمای ثبت نام 1400

 


امور تمدید سنوات تحصیلی

آقای طه علیزادگان 

 فرآیند دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان کشور

 سند تعهدنامه دانشجویی اخذ وام

راهنمای ثبت معافیت تحصیلی داخل کشور مشمولان

سایت درخواست معافیت تحصیلی دانشجویی

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور در موسسه

 

 

 


امور فرهنگی، انجمن های علمی

آقای حسین عسگری

شماره تلفن تماس: داخلی (205) 4-35572830

برنامه حضور در موسسه

 

 

 

 

 

بروشور تبلیغاتی موسسه آموزش عالی سراج

رشته های تحصیلی موجود در موسسه آموزش عالی سراج