-----------------------------------

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


مدیریت آموزشی


دفتر جذب هیات علمی


فرم های آموزشی


رشته های تحصیلی

             مقطع کاردانی

الکتروتکنیک
عمران
معماری
گرافیک
کامپیوتر
حسابداری
مکانیک خودرو

          مقطع کارشناسی

مهندسی برق
مهندسی پزشکی
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی طراحی داخلی
مهندسی شهرسازی
مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی مکانیک
مهندسی صنایع
حقوق
حسابداری
روانشناسی
مدیریت صنعتی
آموزش زبان انگلیسی
تربیت بدنی

     مقطع کارشناسی ارشد

مدار مجتمع
برق-قدرت
برق-کنترل
مهندسی پزشکی
مکاترونیک
عمران-زلزله
عمران-سازه 
عمران-خاک
نرم افزار
شبکه های کامپیوتری
صنایع
حسابداری
معماری
طراحی شهری
برنامه ریزی شهری