حوزه مدیریت آموزشی

مدیر امور آموزشی

سرکار خانم فریده جلیل زاده

شماره تلفن تماس: داخلی (208) 4-35572830 , 35543814

برنامه حضور


مسئول اتاق اساتید (دپارتمان مرکزی)

آقای غلامرضا نوروزی 

شماره تلفن تماس: داخلی (227) 4-35572830

برنامه حضور


مسئول اتاق اساتید (دپارتمان مقصودیه)

آقای مهندس وحید جهدی

شماره تلفن تماس:  35577622

برنامه حضور


مسئول آموزش دپارتمان مرکزی

آقای مهندس حامد همایون

شماره تلفن تماس: داخلی (209) 4-35572830

برنامه حضور


مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مهدی صادقی

شماره تلفن تماس: داخلی (237) 4-35572830

برنامه حضور

جهت مراجعه به صفحه تحصیلات تکمیلی، اینجا را کلیک نمائید.