حوزه مدیریت آموزشی

مدیر امور آموزشی

سرکار خانم فریده جلیل زاده

شماره تلفن تماس: داخلی (208) 4-35572830 , 35543814

 


;کارشناس آموزش 

آقای غلامرضا نوروزی 

شماره تلفن تماس: داخلی (209) 4-35572830

 

مسئول اتاق اساتید 

آقای مهندس وحید جهدی

شماره تلفن تماس: داخلی (227) 4-35572830

 

آ

 

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مهدی صادقی

شماره تلفن تماس: داخلی (237) 4-35572830

جهت مراجعه به صفحه تحصیلات تکمیلی، اینجا را کلیک نمائید.